ابزار وبلاگ تبدیل وبلاگ به سایت
کد حباب و قلب کد های موس
کد زیبا سازی وبلاگ کد موس قالب وبلاگ

از مزایای کد فوق این است که تاریخ و زمان از روی رایانه شخصی هر فرد خوانده و درجایی که شما کد را قرار داده اید نمایش داده میشود ، این خاصیت باعث میشود که بینندگان شما که از هر شهر یا کشوری باشند با توجه با تاریخ و زمان رایانه خود تاریخ و زمان را مشاهده میکنند و دچار تغییر زمان نمیشوند

……………