ابزار وبلاگ تبدیل وبلاگ به سایت
کد حباب و قلب کد های موس
کد زیبا سازی وبلاگ کد موس قالب وبلاگ

شما میتوانید این کد را در وبلاگتان در قسمت تنظیمات ویژه (کد های اسکربیت) قرار دهید تا برای بازدید کنندگاتان به نمایش در اید
این کدها سعی شده تا حد امکان سبک باشد تادر سرعت بالا امدن وبلاگ
تا ثیری نداشته باشد

دریافت سخنان بزرگان به صورتهای مختلف

کد شماره ۱ :

دریافت کد شماره ۱نحوه نمایش :

ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ –
ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ

کد شماره ۲ :

دریافت کد شماره ۲

نحوه نمایش

ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ –
ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ

کد شماره ۳ :

دریافت کد شماره ۳

نحوه نمایش

ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ –
ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ

کد شماره ۴ :

دریافت کد شماره ۴

نحوه نمایش

ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ –
ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ – ـ

کد شماره ۵ :

دریافت کد شماره ۵

نحوه نمایش

 

 

 

 

 

 

 

کد جملات بزرگان ,کد جملات بزرگان برای وبلاگ,کد جملات قصار برای وبلاگ, میهن بلاگ,پرشین بلاگ,بلاگ اسکای کد سخنان بزرگان کد سخنان بزرگان برای وبلاگ کد سخنان شریعتی کد سخنان زیبا برای وبلاگ کد سخنان بزرگان برای بلاگفا کد سخن روز